Skip to main content

Levende bodem, levend landschap


Ondergrond

Peelrandbreuk

De boerderij ligt bovenop de Peelrandbreuk. Dat is een zone met breuklijnen in de aardkorst. De gronden ten oosten ervan worden omhooggeduwd (de Peelhorst en de Maashorst), ten westen ervan daalt de bodem (de Brabantse Slenk). Dat verschil vinden we terug op ons bedrijf. Sommige percelen liggen hoog en hebben een losse bodem met grof zand en kiezelstenen. Omdat de breuklijnen grondwater tegenhouden, zijn deze ‘wijstgronden’ vaak natter. De lage percelen zijn juist droger en hebben een harde bodemstructuur met fijn zand.

Een gezond ecosysteem begint bij een gezonde bodem. We werken er hard aan om het bodemleven te verbeteren.

Wormen en dassen

Voordat wij hier in 2017 mochten gaan boeren, was er vele jaren snijmaïs geteeld en intensief geploegd en bemest. De bodem was bijna dood, er was geen worm te zien. Om de bodem te herstellen, hebben we overal gras-klaver ingezaaid. De wortels van deze grasmat zijn de voeding voor het bodemleven. Verder hebben we de bodem met rust gelaten en afgezien van grondbewerking zoals ploegen. Het eerste resultaat is zichtbaar door de aanwezigheid van dassen. Dat wijst op wormen!

Natuurgebied

de Maashorst

Slabroek is een dorpje midden in het uitgestrekte natuur- en recreatiegebied van de Maashorst. Het oude cultuurlandschap is hier goed bewaard gebleven. Door het aanplanten van heggen versterken wij het kleinschalige karakter. De heggen vormen tevens aantrekkelijke verbindingen voor flora en fauna. De oude bolle akkers rond de huizen houden we zo veel mogelijk vrij van bomen, om het uitzicht niet te beperken en de geschiedenis voelbaar te houden. Het is echter niet de bedoeling om weer terug te gaan naar vroeger. We maken hier het voedsellandschap van de toekomst.

Explosie van biodiversiteit

Wij zijn blij verrast door de snelle verbetering van de biodiversiteit op ons bedrijf. En samen met onze buren zorgen we ervoor dat deze alleen nog maar verder zal toenemen. Ideeën genoeg.

Er fourageren weer dassen op Slabroek. De bloemen in de weiden en akkers trekken veel vlinders en bijen aan. En dit jaar broedde de uiterst zeldzame grauwe klauwier in onze hazelaar/appelheg. Deze doelsoort van de Maashorst was een bijzonder cadeau! Toch is het belangrijkste veel minder goed zichtbaar: de vele insecten en al het leven onder de oppervlakte. Maar dat is wel de basis van het voedselweb.

Met ons bedrijf hopen wij een rol te spelen in dit mooie natuurgebied. Samen met het waterschap gaan we de beek herstellen en wijstnatuur ontwikkelen. Samen met geologen en landschapsarchitecten kijken we hoe de Peelrandbreuk beter zichtbaar gemaakt kan worden. En samen met het Natuurcentrum De Maashorst en het IVN houden we de ontwikkeling van de natuur nauw in de gaten en laten we bezoekers hiervan meegenieten.

Bruine pad

Paardenbloem met bijen

Distel

Wilde cichorei

Sprinkhaan