Skip to main content

Koolstofcertificaten

Wilco de Zeeuw

Debbina van Vuuren

Onze missie

Om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, moeten we op een andere manier gaan boeren.

Boer in Natuur is méér dan een boerderij. Onze voedselbossen stimuleren biodiversiteit, verzorgen gezonde producten voor onze regio én leggen grote hoeveelheden koolstof vast.

Door onze duurzame landbouw, werken bedrijven met ons samen om koolstof in de bodem op te slaan. Onze partners hebben serieuze ambities om CO2-neutraal te worden en willen hun laatste emissies opruimen.

Boeren mét de natuur mee zorgt voor koolstofopslag

Met regionale koolstofvastlegging kunnen we betrouwbaar CO2 in de bodem opslaan. Opgeslagen koolstof in de bodem gaat verloren door het ploegen van de grond. Door voedselbossen aan te leggen, hoeven wij de grond minimaal te verstoren en maken wij gebruik van de natuurlijke koolstofopslag van het ecosysteem.

Wij gebruiken onze bomen en duurzame landbouwmethoden om CO2 op te slaan in de bodem. Voor lange-termijn opslag experimenteren wij met het toevoegen van schimmels aan de wortelsystemen. Dit zorgt voor een betere bodem, betere voeding, en meer voedselzekerheid. Wij zorgen voor ecologisch diverse voedselbossen die goed zijn voor mens, dier en natuur.

Koolstofcertificaten

Door slim te boeren halen wij meer CO2 uit de lucht dan dat we uitstoten. Met de aankoop van een certificaat maak je deze koolstofvastlegging medemogelijk. In ruil daarvoor krijg je een bewijs, het certificaat, om aan te tonen dat jouw bedrijf vrijwillig bijdraagt aan emissiereductie.

Méér koolstofcertificaten betekent méér biodiverse voedselbossen

Met koolstofcertificaten kunnen we op vier hectare biodiverse bossen met 54 verschillende soorten fruit- en notenbomen aanplanten. Dit is een voedselbos of agroforestry systeem.

We willen landbouwgrond herstellen door oude soorten te planten. Wij kiezen bijvoorbeeld voor harde bomen zoals tamme kastanje, amandel, mispel en eik.

Door zo veel mogelijk de kringloop op de boerderij te sluiten, zijn wij een van de meest circulaire boerderijen in Nederland. Wij verbouwen voedsel voor de regio én voor het vee op ons land. Dat is toekomstbestendig boeren!

“We willen in een zo snel mogelijk tempo de landbouwtransitie mogelijk maken. Dat kan door koolstofvastlegging met landbouw.”

Wilco de Zeeuw – boer bij Boer in Natuur

Koolstofcertificaten bij Boer in Natuur dragen bij aan

Klimaatbestendigheid

Door meer bomen te planten verbeteren we de waterhuishouding en zijn we beter bestand tegen toenemende droogte en onvoorspelbaar weer.

Lokale biodiversiteit

CO2 in de bodem zorgt voor meer voedsel voor al het leven. Dit werkt de biodiversiteit in de hand.

Gezonde voeding

De kwaliteit van voedsel begint bij de kwaliteit van de bodem. Door de bodem te verbeteren, dragen wij bij aan gezonde voeding.

Circulaire streekeconomie

Wij leggen een directe verbinding tussen boer en consument met een korte-keten, om de omgeving van verse en gezonde producten te kunnen voorzien.

Sociale werkgelegenheid

Door deze boer te helpen ondersteun je de lokale werkgelegenheid in een eerlijk en biologisch boerenbedrijf.

Ik wil graag koolstofkredieten kopen voor mijn bedrijf. Hoe gaat dat in z’n werk?

Makkelijk! Je bent er in een paar stappen. Via deze link kom je op de website van onze partner Climate Cleanup. Deze stichting verkoopt onze koolstofcertificaten. Geef aan hoeveel kredieten je wilt kopen (één krediet = 1 ton koolstof), betaal, en onder de 50 credits ontvang je je koolstofcertificaten direct per mail.

Méér dan 50 credits?

Maak een afspraak

Koolstofrapportage check

Kopen

Minder dan 50 credits?

Geef aan hoeveel certificaten je wilt kopen (één certificaat = 1 ton koolstof)

Kopen

Kom langs op de boerderij!

Kom langs op de boerderij! Wij geven graag een rondleiding op ons land voor geïnteresseerde bedrijven. Klik hier om je aan te melden voor een rondleiding.

FAQ

Komt mijn bedrijf in aanmerking voor koolstofcertificaten?

Wij werken alleen samen met bedrijven die serieuze klimaatambities hebben. Bedrijven die al alles hebben gedaan om uitstoot te verminderen en een partner zoeken om de emissies die ze echt niet kunnen reduceren te verwijderen. Tot 50 credits kunt u vrij inkopen. Bij meer dan 50 credits plant u met onze partner ONCRA een afspraak in om te kijken of u voldoet aan de Oxford Offsetting Principles.

Waarom koolstofcertificaten?

We verbranden gezamenlijk te veel fossiele brandstoffen in de wereld. Door onze uitstoot te reduceren en de overschotten op te ruimen, kunnen we omschakelen naar een duurzame samenleving. Onze voedselbossen slaan veel koolstof op. Door dit in geld om te zetten, kunnen we nog meer voedselbossen financieren en samen het verschil maken. Koop hier je credits.

Met welke partners werken wij samen?

ONCRA

Boer in Natuur werkt met de certificeringsmodellen van ONCRA (Open Natural Carbon Removal Accounting). ONCRA verbindt koolstofverwijderaars met bedrijven in een open en transparant proces. Met hun eenvoudige en redelijk geprijsde aanpak stellen zij kleine en middelgrote bedrijven in staat toegang te krijgen tot de koolstofmarkt.

Klik hier om meer te lezen over de methodiek. ONCRA wordt beheerd door Stichting Climate Cleanup.

Climate Cleanup

Stichting Climate Cleanup richt zich op structurele klimaatoplossingen in de wereld. Boer in Natuur verkoopt koolstofcertificaten via hun webwinkel: OnSets. Klik hier om meer te lezen over Climate Cleanup.

Hoe monitoren wij het koolstofniveau in de bodem?

Onze partner ONCRA werkt met een CO2-verwijderingsboekhouding. Zij meten, modelleren, rapporteren en verifiëren de hoeveelheid CO2 die wij uit de atmosfeer halen en in ons ecosysteem opslaan. Lees hier meer over hun methode.

Wat zijn voedselbossen?

Door een voedselbos aan te leggen doen we de natuur na. Een voedselbos is als het meest productieve en biodiverse ecosysteem: de bosrandzone. We gebruiken dit systeem als een manier om voedsel te produceren. Boer in Natuur is het eerste professionele en volledig biologische agroforestry bedrijf in Nederland. Door het aanleggen van biodiverse bossen kunnen wij onze regio voorzien in voedsel én CO2 uit de atmosfeer halen.

Koolstofcertificaten

Door slim te boeren halen wij meer CO2 uit de lucht dan dat we uitstoten. Met de aankoop van een certificaat maak je deze koolstofvastlegging medemogelijk. In ruil daarvoor krijg je een bewijs, het certificaat, om aan te tonen dat jouw bedrijf vrijwillig bijdraagt aan emissiereductie.